O Dítěti Česka

Termín pro podání nominací

Nominace je třeba odevzdat do 30. 9. 2023.

Jak probíhá anketa?

UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů, a to 10 dívek a 10 chlapců. Každý z porotců dále bude mít možnost z přihlášených účastníků vybrat nad rámec finalistů jednoho chlapce a jednu dívku, kterým udělí tzv. divokou kartu do finále.

O vítězi ankety rozhodne porota, která každému z jednotlivých finalistů udělí 1 až 10 bodů. Body udělené každému dítěti od všech porotců se sčítají. Dítětem Česka se stanou dvě děti: chlapec s nejvyšším počtem bodů přidělených mu všemi porotci, a dívka s nejvyšším počtem bodů přidělených jí všemi porotci.

Co bude porota hodnotit?

 • prokázanou činnost ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost (může jít o zcela malé, lokální aktivity nebo velké činy pro celý svět)
 • nadání, talent, školní výsledky
 • schopnosti motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem, pozitivně vést druhé
 • potenciál do budoucnosti
 • mezinárodní potenciál

Co čeká vítěze?

 • finanční cena v hodnotě 15 000,- Kč na realizaci a podporu veřejně prospěšného projektu či aktivity iniciované vítězem ankety
 • osobní setkání a interakce s porotci
 • vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR pro své názory a pohledy
 • propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF
 • publicita v partnerských médiích

Kdo může být nominován?

 • Všechny děti nebo mladí lidé, kteří splňují tato kritéria:
 • věk do 17 let (v době vyhlášení výsledků ankety)
 • české občanství, trvalý pobyt nebo dočasná ochrana v ČR

Jak nominovat?

Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit nominaci zde. Pro úspěšné odeslání nominace je potřeba přiložit oskenovaný/vyfocený podepsaný souhlas zákonného zástupce nejpozději do 30. 9. 2023.

Před přihlášením si prosím pozorně přečtěte tyto Pravidla ankety a Zásady ochrany osobních údajů.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: diteceska@unicef.cz

Kdo bude v porotě?

Čvančarová Jitka

vyslankyně UNICEF ČR a herečka

Eliáš Patrik

vyslanec UNICEF ČR a asistent trenéra české hokejové reprezentace do 20 let

Gomba Pavla

ředitelka UNICEF ČR

Hrzal Ladislav

školský ombudsman

Koliha Petr

ředitel stanice ČT Déčko

Kovář Karel (Kovy)

youtuber a influencer

Králíčková Milena

rektorka Univerzity Karlovy

Maďar Rastislav

epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Nantl Vít

generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media

Plecháčková Taťána

ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Sobotka Daniel

ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK

Soukupová Anna Ester

vítězka ankety Dítě Česka 2022

Strnad Matěj

vítěz ankety Dítě Česka 2022

Šejtka Ondřej

ředitel České rady dětí a mládeže

Šplíchalová Klára

ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

Zažímalová Eva

předsedkyně Akademie věd ČR

. ..

. ..

. . .

Dítě Česka

2024
Hledáme dítě Česka