O Dítěti Česka

Termín pro podání nominací

Nominace je třeba odevzdat do 31. 10. 2022.

Jak probíhá anketa?

UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů, a to 10 dívek a 10 chlapců. Každý z porotců dále bude mít možnost z přihlášených účastníků vybrat nad rámec finalistů jednoho chlapce a jednu dívku, kterým udělí tzv. divokou kartu do finále.

O vítězi ankety rozhodne porota, která každému z jednotlivých finalistů udělí 1 až 10 bodů. Body udělené každému dítěti od všech porotců se sčítají. Dítětem Česka se stanou dvě děti: chlapec s nejvyšším počtem bodů přidělených mu všemi porotci, a dívka s nejvyšším počtem bodů přidělených jí všemi porotci.

Co bude porota hodnotit?

 • prokázanou činnost ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost (může jít o zcela malé, lokální aktivity nebo velké činy pro celý svět)
 • nadání, talent, školní výsledky
 • schopnosti motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem, pozitivně vést druhé
 • potenciál do budoucnosti
 • mezinárodní potenciál

Co čeká vítěze?

 • osobní setkání a interakce s porotci
 • vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR pro své názory a pohledy
 • propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF
 • publicita v partnerských médiích

Kdo může být nominován?

 • Všechny děti nebo mladí lidé, kteří splňují tato kritéria:
 • věk do 17 let (v době vyhlášení výsledků ankety)
 • české občanství nebo trvalý pobyt v ČR

Jak nominovat?

Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit nominaci zde. Pro úspěšné odeslání nominace je potřeba přiložit oskenovaný/vyfocený podepsaný souhlas zákonného zástupce nejpozději do 31. 10. 2022.

Před přihlášením si prosím pozorně přečtěte tyto Pravidla ankety a Zásady ochrany osobních údajů.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: diteceska@unicef.cz

Kdo bude v porotě?

Čvančarová Jitka

vyslankyně UNICEF ČR a herečka

Eliáš Patrik

vyslanec UNICEF ČR a asistent trenéra české hokejové reprezentace do 20 let

Gomba Pavla

ředitelka UNICEF ČR

Horký Petr

režisér a polárník

Hrzal Ladislav

školský ombudsman

Koliha Petr

ředitel stanice ČT Déčko

Kovář Karel (Kovy)

youtuber a influencer

Králíčková Milena

rektorka Univerzity Karlovy

Maďar Rastislav

epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Nantl Vít

generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media

Novotný Robert

zakladatel projektu Počítače dětem

Plecháčková Taťána

ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Rybková Daniela Eva

vítězka ankety Dítě Česka 2021

Sobotka Daniel

ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK

Šejtka Ondřej

ředitel České rady dětí a mládeže

. .

Šplíchalová Klára

ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

Zažímalová Eva

předsedkyně Akademie věd ČR

Žák Jan

vítěz ankety Dítě Česka 2021